ราคาห้องพัก

Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

1

2

3

 

S__12197896

เตียงคู่ แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ อาหารเช้า

 950.-

เพิ่มอาหารเช้า ราคาคนละ 50บาท

จองเลย>>


Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

4

5

 

onebet

เตียงเดี่ยว แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ อาหารเช้า

 950.-

อาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ ปาท่องโก๋

 

จองเลย>>


Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

6

7

DSC_3507

เตียงคู่ แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ อาหารเช้า

 950.-

เพิ่มอาหารเช้า ราคาคนละ 50บาท

จองเลย>>


Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

8

สามเตียง แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ อาหารเช้า

 1,300.-

เพิ่มอาหารเช้า ราคาคนละ 50บาท

จองเลย>>


Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

9

10

 

IMG_4768

เตียงคู่ แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ อาหารเช้า

– 

พักประจำ

 

จองเลย>>


Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

12

13

S__30982147

เตียงเดี่ยว แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ

 500.-

จองเลย>>


Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

14

15

16

17

 

S__30982148

เตียงคู่ แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ

 500.-

 

จองเลย>>Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

18

 

onebet

เตียงเดี่ยว แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ

 500.-

 

จองเลย>>Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

19

20

21

22

 

DSC_3527

เตียงคู่  ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ

 400.-

 

จองเลย>>Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

23

24

 

S__12197896

เตียงคู่ แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ

 500.-

 

จองเลย>>Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

25

 

onebet

เตียงเดี่ยว แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ

 500.-

 

จองเลย>>Room

No.

ลักษณะห้องพัก

ราคา

หมายเหตุ

26

27

28

 

S__12197897

บังกาโล เตียงคู่ แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ไวไฟ

 1000.-

 S__12197900

บังกาโล พร้อม ระเบียง

จองเลย>>