วัดม่วยต่อ

วัดม่วยต่อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของ อ.ขุนยวม คำว่า “ม่วยต่อ” ในภาษาไทใหญ่ แปลว่า “พระธาตุ” วัดม่วยต่อจะมีประเพณีเขาวงกต ในวันขึ้น 10-15 ค่ำ เดือน 12

การเดินทาง : เดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร

Leave A Reply

Your email address will not be published.