น้ำตกแม่ยวมหลวง

น้ำตกแม่ยวมหลวง ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานทุ่งบัวตอง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศใต้ของทุ่งบัวตอง ห่างจากทุ่งบัวตองประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอขุนยวมราว ๆ 15 กิโลเมตร ลักษณะของน้ำตกจะเป็นชั้นหินลดหลั่นกันลงมา ไม่สูงมากนัก มีป่าเขียวขจีอยู่โดยรอบ มีพื้นที่ให้ได้นั่งปิกนิกบริเวณริมน้ำตกด้วย