วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู เปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างเต็มตาอีกด้วย ตามประวัติกล่าวกันว่า วัดพระธาตุดอยกองมูสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2403 โดยนายจองต่องสู่และภรรยาได้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.2417 โดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดสำคัญประจำเมืองแม่ฮ่องสอน เดิมเรียกว่าวัดปลายดอย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุดอยกองมู ตามชื่อของสถานที่ตั้งวัด การไหว้พระธาตุดอยกองมู...