สำนักสงฆ์พระธาตุดอยมูหญ่า

สำนักสงฆ์พระธาตุดอยมูหญ่า ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนยวม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง โดยมีพระเจดีย์รัตนบวรธรรม และพระบรมธาตุอินทร์แขวนอยู่ด้านบน นอกจากนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาทำบุญและกราบไหว้ขอพรแล้ว ก็ยังสามารถที่จะขึ้นมาชมวิวสวย ๆ โดยรอบเมืองขุนยวมได้เช่นกัน นอกจากนี้ใกล้ ๆ กับอำเภอขุนยวมก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภูชี้เพ้อ, น้ำตกแม่สุรินทร์, ทุ่งนาบ้านหัวแม่สุริน, บ้านปางเกี๊ยะ, บ้านปางอุ๋ง เป็นต้น